Rizikové kácení stromů

Kácení stromů provádíme za použití vysokozdvižné, lanové i horolezecké techniky, což nám umožňuje vypracovat pro každou zakázku tu nejvýhodnější cenovou nabídku. Vždy pracujeme s ohledem na přírodu, bezpečnost a zamezení možným negativním následkům prací. Díky našim dlouholetým zkušenostem jsme schopni tyto práce provádět na profesionální úrovni i na těžko přístupných místech.

Co znamená rizikové kácení stromů?

Rizikové kácení stromů zahrnuje situace, kdy není možné strom jednoduše pokácet ze země. Tato situace může nastat v mnoha případech, například když špatný stav stromu neumožňuje zajistit bezpečné řízené pokácení, případně strom stojí v blízkosti budov nebo vedení vysokého napětí a při jeho kácení by mohlo dojít ke škodám na majetku nebo újmě na zdraví.

Jak rizikové kácení probíhá?

Rizikové kácení patří mezi nejrizikovější výškové práce. Pracovník jištěný pomocí horolezecké a lanové techniky postupně odřezává větve a následně i torzo kmene. Podle podmínek je nechává padat samovolně na zem nebo jednotlivé části spouští na zem pomocí lanového systému.

Metody rizikového kácení

SMĚROVÉ KÁCENÍ – nejrychlejší metoda, pokud jsou pro ni vhodné podmínky.

KÁCENÍ S POMOCÍ STROMOLEZECKÉ TECHNIKY –  s pomoci moderních stromolezeckých technik strom rozebereme a spustíme dolů po částech bez rizika dopadu na přilehlé objekty.

KÁCENÍ S POMOCÍ ZVEDACÍ PLOŠINY – efektivní zejména v případech, kdy se díky narušené statice nedá po stromě bezpečně pohybovat.

KÁCENÍ S POMOCÍ JEŘÁBU –  rychlá metoda odstranění stromu, kdy je možné najednou manipulovat až s několikatunovými bloky.

Údržba vzrostlých stromů

BEZPEČNOSTNÍ ŘEZY –  jedná se pouze o zásah nutný k zajištění aktuální provozní bezpečnosti, neřeší však komplexní statické poměry celého stromu.

REDUKČNÍ ŘEZY – jde o lokální zásah za účelem vytvoření průhledu, průjezdu, redukce ve směru překážky nebo z důvodu stabilizace stromu.

UDRŽOVACÍ ŘEZY –  cílem těchto řezů je zajištění provozní bezpečnosti a úprava tvaru stromu podle potřeb stanoviště.

SESAZOVACÍ ŘEZY – sesazovacím řezem je myšleno provedení hluboké redukce primární koruny stromu na kosterní větve nebo až na kmen. Zásah je pro strom destruktivní a používá se jen v případech nebezpečí statického selhání stromu s odůvodněním pro jeho ponechání. Musí být proveden v období vegetačního klidu a strom musí být nadále pravidelně kontrolován a udržován.

BEZPEČNOSTNÍ VAZBY – další možností stabilizace koruny a ochránění před jejím rozlomením je instalace bezpečnostních vazeb. V současné době používáme dva typy vazeb, a to statické a dynamické. Bezpečnostní vazby pomáhají prodloužit dobu života stromu hlavně tam, kde bychom museli sáhnout k radikálním redukcím nebo i k jeho odstranění.

POZOR!

Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení OÚ. Povolení je nutné pro stromy o obvodu kmene nad 80 cm (tj. průměr kmene 25,6 cm) měřeno ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty nad celkovou plochu 40 m2.Aleš Mušinský, majitel
IČO: 68041039
DIČ: CZ7406114144

adresa: Přílucká 4118, 76001 Zlín
e-mail: info@hardworker.cz
mobil: +420 775 55 47 47

Spřátelené weby

paulin-logo   logo-jooble      

mapa